Urve Sepp

puhkpilliosakonna juhataja, flöödi ja plokkflöödi õpetaja

Olen lõpetanud G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi. Olen EFÜ (Eesti Flöödiühing) ja ERTA Estonia (Eesti plokkflöödiühing) liige.1978.a. 7.vabariikliku interpreetide konkursi aukiri.

e-post: seppurve(at)gmail.com

Hardo Killing

flöödiõpetaja

Alustasin flöödiõpinguid Anne Kanni juhendamisel Pärnus. Aastal 2001 lõpetasin Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli Kaljo Westi juhendamisel. 2009 omandain magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, dotsent Raivo Peäske juhendamisel. Aastatel 2006 kuni 2014 flöödirühma orkestrant Rahvusooper Estonias. Aastast 2006 flöödirühma orkestrant ning aastast 2017 kontsertmeistri abi Eesti Kaitseväe Orkestris.

e-post: hardo.killing(a)muusika.edu.ee