Urve Sepp

flööt ja plokkflööt

Olen lõpetanud G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi. Olen EFÜ (Eesti Flöödiühing) ja ERTA Estonia (Eesti plokkflöödiühing) liige.1978.a. 7.vabariikliku interpreetide konkursi aukiri.

e-post: seppurve(at)gmail.com

Hardo Killing

flöödiõpetaja

Alustasin flöödiõpinguid Anne Kanni juhendamisel Pärnus. Aastal 2001 lõpetasin Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli Kaljo Westi juhendamisel. 2009 omandain magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, dotsent Raivo Peäske juhendamisel. Aastatel 2006 kuni 2014 flöödirühma orkestrant Rahvusooper Estonias. Aastast 2006 flöödirühma orkestrant ning aastast 2017 kontsertmeistri abi Eesti Kaitseväe Orkestris.

e-post: hardokilling(at)gmail.com