Urve Sepp

flööt ja plokkflööt

Olen lõpetanud G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi. Olen EFÜ (Eesti Flöödiühing) ja ERTA Estonia (Eesti plokkflöödiühing) liige.1978.a. 7.vabariikliku interpreetide konkursi aukiri.

e-post: seppurve(at)gmail.com