Urve Sepp

puhkpilliosakonna juhataja, flöödi ja plokkflöödi õpetaja

Olen lõpetanud G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi. Olen EFÜ (Eesti Flöödiühing) ja ERTA Estonia (Eesti plokkflöödiühing) liige.1978.a. 7.vabariikliku interpreetide konkursi aukiri.

e-post: seppurve(at)gmail.com