Erika Jefimova

direktor

Lõpetasin Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli 1993. aastal. 1996-1999 Õppisin Tallinna Teoloogia Instituudis kirikumuusika osakonnas dirigeerimist ja orelit. Eesti Muusikaakadeemia lõpetasin kirikumuusika erialal 2005.a. Aastal 2007 lõpetasin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia oreli eriala magistrantuuri. Olen täitnud üldhariduskooli muusikaõpetaja õppekava samas asutuses. Olen osa võtnud paljudest erinevatest meistrikursustest. Olen töötanud Jõhvi Muusikakoolis õpetajana ja Jõhvi Mihkli kiriku organistina. Alates 2006 olen õpetaja Lasnamäe Muusikakoolis.


Sirje Mõttus

õppejuht

Minu muusikutee algas H.Elleri nimelisest Tartu Muusikakoolist, misjärel asusin kõrgharidust omandama Taani Kuninglikku Muusikaakadeemiasse Kopenhaagenis, kus õppisin aastatel 1998-2004. Lõpetasin samas magistriõppe akordioni klassikalise muusika pedagoogika suunal ning peale lõpetamist töötasin Taanis muusikakoolis akordioniõpetajana. Aastal 2005 asusin tööle Eesti Muusika-ja Teatriakadeemiasse õppejõuna ja töötan praegu samas dotsendi ametikohal.


Merike Soome

sekretär

 


Raimo Harik

majandusjuhataja

 


Julia Mušnikova

valvur

 


Olga Haletskaja

valvur