Erika Jefimova

direktor

Lõpetasin Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli 1993. aastal. 1996-1999 Õppisin Tallinna Teoloogia Instituudis kirikumuusika osakonnas dirigeerimist ja orelit. Eesti Muusikaakadeemia lõpetasin kirikumuusika erialal 2005.a. Aastal 2007 lõpetasin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia oreli eriala magistrantuuri. Olen täitnud üldhariduskooli muusikaõpetaja õppekava samas asutuses. Olen osa võtnud paljudest erinevatest meistrikursustest. Olen töötanud Jõhvi Muusikakoolis õpetajana ja Jõhvi Mihkli kiriku organistina. Alates 2006 olen õpetaja Lasnamäe Muusikakoolis.

Merike Soome

sekretär

 


Liina Nigu

õppejuht

 


Raimo Harik

majandusjuhataja

 


Julia Mušnikova

valvur

 


Olga Haletskaja

valvur