Sisseastumistingimused

 Vastuvõtmine ettevalmistusklassi  

·         Ettevalmistusklassi eesmärk on sooritada edukalt kooli vastuvõtukatsed.

·         Lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem avalduse kooli avaldusblanketil.

·         Ettevalmistusklassi kohatasu tagastatakse tulumaksuga 20%. 

 


Vastuvõtmine muusikakooli
 

·         Muusikakooli võetakse vastu üldjuhul 7-9 aastasi lapsi, kuid ka vanema õpilase vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon arvestades erialapilli iseärasusi. 

·         Vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete põhjal ja konkursi alusel. 

·         Katsetele eelnevalt on soovitatav osa võtta ühest konsultatsioonist, kus tehakse läbi musikaalsuskatsetel nõutav. 

·         Konsultatsioonid toimuvad 5. ja 6. juunil 2023.

·         Konsultatsiooniks palume ette valmistada üks laul. 

·         Palume täita avaldus elektrooniliselt kooli blanketil ja saata muusika@muusika.tln.edu.ee
Blanketi saad alla laadida siit: 
  Huvialakooli õppuri avaldus  

·         Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate kuue hindega:
1. Laul 
2. Rütm 
3. Helide järelelaulmine 
4. Muusikaline mälu

5. Koordinatsioon

6. Harmooniline kuulmine 

·         Hinnete summeerimisel arvutatakse välja katse keskmine hinne.

·         Musikaalsuskatsed toimuvad 7. ja 8. juunil 2023. Palume saata avaldus ja oodata seejärel, kuni teiega võetakse personaalselt ühendust, et määrata katsele tuleku kuupäev ja kellaaeg.

·         Õppeaeg koolis on 7 aastat. 

·         Õppimine koolis on tasuline.