Maile Harik

klaveriõpetaja

Olen lõpetanud 1966 G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli klaveri eriala ja 1973 Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuurhariduse ja dirigeerimise eriala. Olen Lasnamäe Muusikakooli asutaja ja esimene direktor aastatel 2000-2016. Olen Tallinna linnale osutatud teenete eest autasustatud Tallinna Raemedaliga. Lasnamäe haridusvaldkonna "Aasta tegija 2015" Olen osalenud vabariiklike ja rahvusvaheliste žüriide töös. Olen läbinud Vjatšeslav Novikovi, Charles Roseni, Angela Hewitti, Vera Gornostajeva meistrikursused.

e-post: maile46.harik@gmail.com

Liine Piigli

klaveriõpetaja

Erialase kõrghariduse omandasin Tallinna Riiklikus Konservatooriumis klaveri erialal prof. Heljo Sepa õpilasena, saades õppejõu, kontsertmeistri, ansamblisti ja solisti kvalifikatsiooni. Olen end erialaselt täiendanud paljudel erinevate juhendajate meistrikursustel (nende hulgas näiteks V. Gornostajeva, K. Randalu, A. Valdma, P. Donohoe jpt.)

e-post: LiinePiigli@hot.ee

Tiina Vurma

klaveriõpetaja

Klaveriõpetaja ja kontsertmeistri kvalifikatsiooni sain G. Otsa nimelisest Muusikakoolist. Lisaks olen õppinud Tallinna Riiklikus Konservatooriumis muusikapedagoogikat ja Eesti Muusikaakadeemias täitnud instrumendiõpetaja õpetajakoolituse õppekava ning lõpetanud Akadeemia Nord psühholoogia erialal.

e-post: tiinavurma@gmail.com

Anu Pärn

klaveriõpetaja

Olen lõpetanud klaveri erialal G.Otsa nim. Muusikakooli ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi. Varem olen töötanud klaveriõpetajana Pärnu-Jaagupi ja Kärdla Muusikakoolides ja organistina Pärnu-Jaagupi, Kärdla ja Reigi kirikutes.

e-post: anuparn1@gmail.com

Thea Tõnupärt

klaveriõpetaja

Olen lõpetanud õpetaja Erika Franzi klaveriklassi Tallinna Lastemuusikakoolis. Järgnevalt lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi prof. Lilian Semperi õpilasena, saanud solisti, kontsertmeistri, kammeransambli solisti, õppejõu kvalifikatsiooni. Olen end täiendanud paljudel meistrikursustel ja täiendkoolitustel (V. Gornostajeva, A. Valdma, K. Randalu, W. Blankenheim jpt.)

e-post: thea499@gmail.com

Sofia Nesterova

klaveriõpetaja

Olen lõpetanud Paldiski Muusikakooli ja G. Otsa Muusikakooli. Eesti Muusikaakadeemia magistriõppe lõpetasin 2006. aastal Ada Kuuseoksa klassis. Õpinguaastatel täiendasin end mitmetel meistrikursustel erinevate nimekate pianistide juures (V. Novikov, K. Randalu, A. Tharaud, A. Valdma jpt.)

e-post: sofia11@hot.ee