Sisseastumistingimused


 Vastuvõtmine ettevalmistusklassi 

 • Ettevalmistusklassi eesmärk on sooritada edukalt kooli vastuvõtukatsed.
 • Lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem avalduse kooli avaldusblanketil.
 • Ettevalmistusklassi kohatasu on 30 eurot kuus, tagastatakse tulumaksuga 20%. 


Vastuvõtmine muusikakooli

 • Muusikakooli võetakse vastu üldjuhul 7-9 aastasi lapsi, kuid ka vanema õpilase vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon arvestades erialapilli iseärasusi. 
 • Vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete põhjal ja konkursi alusel. 
 • Katsetele eelnevalt on soovitatav osa võtta ühest konsultatsioonist, kus tehakse läbi musikaalsuskatsetel nõutav. 
 • Konsultatsiooniks palume ette valmistada üks laul. 
 • Konsultatsioonis täidab lapsevanem avalduse kooli blanketil. 
  Blanketi saad alla laadida siit: Huvialakooli õppuri avaldus
 • Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate kuue hindega:
  1.Laul 
  2.Rütm 
  3.Helide järelelaulmine 
  4.Muusikaline mälu 
 • 5.Koordinatsioon
 • 6.Harmooniline kuulmine 
 • Hinnete summeerimisel arvutatakse välja katse keskmine hinne.
 • Vastuvõtt 2019/20-õppeaastaks 5. juunil kell 15-18 ja   6.juunil kell 13-16
 • Konsultatsioonid 3. juunil kell 12-16 ja 4. juunil kell 14-18
 • Õppeaeg koolis on 7 aastat. 
 • Õppimine koolis on tasuline. Kohatasu on 70 eurot kuus, tagastatakse tulumaksuga 20%