Sisseastumistingimused


 Vastuvõtmine ettevalmistusklassi 

 • Ettevalmistusklassi eesmärk on sooritada edukalt kooli vastuvõtukatsed.
 • Lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem avalduse kooli avaldusblanketil.
 • Ettevalmistusklassi kohatasu on 25 eurot kuus, tagastatakse tulumaksuga 20%. 


Vastuvõtmine muusikakooli

 • Muusikakooli võetakse vastu üldjuhul 7-9 aastasi lapsi, kuid ka vanema õpilase vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon arvestades erialapilli iseärasusi. 
 • Vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete põhjal ja konkursi alusel. 
 • Katsetele eelnevalt on soovitatav osa võtta ühest konsultatsioonist, kus tehakse läbi musikaalsuskatsetel nõutav. 
 • Konsultatsiooniks palume ette valmistada üks laul. 
 • Konsultatsioonis täidab lapsevanem avalduse kooli blanketil. 
  Blanketi saad alla laadida siit: Huvialakooli õppuri avaldus
 • Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate viie hindega:
  Laul 
  Rütm 
  Helide järelelaulmine 
  Muusikaline mälu 
  Harmooniline kuulmine 
  Hinnete summeerimisel arvutatakse välja katse keskmine hinne.
 • Vastuvõtt 2017-18-õppeaastaks 31.mail ja 1.juunil
 • Konsultatsioonid 29.-30.mail
 • Õppeaeg koolis on 7 aastat. 
 • Õppimine koolis on tasuline. Kohatasu on 60 eurot kuus, tagastatakse tulumaksuga 20%