Õppetasu

Tallinna linna muusikakoolide õppetasude hinna kehtestamine alates 01.septembrist 2016


Vastavalt kohaliku omavalitsuse seaduse § 30 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 6.aprilli 2011 määruse nr 52 “Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse §8 lg 2 p2 alusel kehtestada alates 01.septembrist 2015 Tallinna linna muusikakoolides ühe kuu õppetasu ühele õpilasele alljärgnevalt:

Põhiõppe õppetasu – 60 eurot
Ettevalmistusklassi rühmatunni ( 2 tundi nädalas) õppetasu – 25 eurot


Pillirent on 3 eurot.


« tagasi