Koolivaheajad 2017/18 õppeaastal

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad 

 Vastu võetud 23.08.2016 nr 56 RT I, 24.08.2016, 4 jõustumine 01.09.2017 
 Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.  
§ 1. 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad 
 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: 
1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;  
2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a; 
3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a; 
4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a; 
 § 2. Määruse jõustumine Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.

« tagasi